«هزینه‌‌ سنگین راندن احمدی‌نژاد از گردونه قدرت»
دویچه وله / م مصباح، ج طالعی
28-Jun-2011

محمدصادق جوادی‌حصار، مدیر مسئول پیشین روزنامه "توس" می‌گوید که دلیل تلاش آقای خامنه‌ای برای حفظ احمدی‌نژاد آن است که بیرون راندن او از بازی، کار را برای خود نظام سخت‌ کرده و پرسش‌هایی پیش‌‌ می‌آورد که در نهایت به زیان خود خامنه‌ای تمام می‌شود.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark