سفیر مجارستان به وزارت امور خارجه احضار شد
خبرگزاری مهر
28-Jun-2011

در پی اقدام اتحادیه اروپایی مبنی بر درج نام سه تن از مقامات سپاه در فهرست تحریمی آن اتحادیه راجع به سوریه و متهم ساختن آنان به آنچه که سرکوب مخالفان در سوریه می نامند، سفیر مجارستان که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه را به عهده دارد، احضار شد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark