از اعتصاب غذای‌تان را بشکنيد تا آيت‌الله خامنه‌ای در نقش شوهر ننه
gooya news / ف. م. سخن
28-Jun-2011

در کشکول شماره ی ۱۵۱ می خوانيد:
- اعتصاب غذای تان را بشکنيد
- اشکال فنی در ماهواره رصد
- چگونه يک روحانی محمدرضا شاه را از مرگ نجات داد؟
- چند کلام به زبان زرگری با آقای اميرارجمند
- چرا دشداشه می پوشم؟
- آيت الله خامنه ی در نقش شوهر ننه

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark