رضا پهلوی ادعا کرده که کودتای ۲۸ مرداد افسانه بوده
bahrammoshiri.com / Bahram Moshiri
30-Jun-2011 (one comment)

رضا پهلوی در کتابش ادعا کرده که کودتای ۲۸ مرداد افسانه بوده است

ویدئو

>>>
recommended by ghalam-doon

Share/Save/Bookmark

 
afshinazad

پیر مردان خائن مدعی ایران پرستی میکنند

afshinazad


پیر مردان خائن مدعی ایران پرستی میکنند. اخر کجای کتاب رضا پهلوی گفته که افسانه است و در ضمن اصلأ شما درست میگید واقعأ دروغ و افسانه است که شما با کینه های قدیمی هنوز که هنوز است خیانت به ملت و کشور میکنید. این بابا داره دغ میزنه که رضا پهلوی ذر حال حاضر بارزترین شخص سیاسی ملت ماست و برعکس خیلی ها دنبال رنگ و لوازم خانه را قبل از ساخت خانه  .مشهوریت رضا پهلوی برای همچین کسانی که مدعی ازادی و عدالت هستند قابل قبول نیست.