حکم جلب متهمان ترور حریری به دادستان لبنان داده شد
بی بی سی
30-Jun-2011

هیات اعزامی دادگاه ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، روز پنجشنبه، ۹ تیر (۳۰ ژوئن) در ملاقات با دادستان کل این کشور، ادعانامه و احکام بازداشت چهار فرد متهم به دست داشتن در این ترور را به او تسلیم کرد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark