از طبرزدی تا واحدی تا بهنود،
gooya news / اسماعيل نوری‌علا
08-Jul-2011

در اين هفته يک سالگرد و دو گفتار، بی‌آن‌که ظاهراً به‌هم مرتبط باشند، نوری روشنگر را بر صحنه‌ی سياست ايران و نقش اصلاح‌طلبان مذهبی در آن افکنده‌اند که دريغ‌ام آمد تنها به يکی‌شان بپردازم. نخست سالگرد ۱۸ تير است و نمی‌توانم يادی نکنم از يکی از رهبران سکولار داخل کشور که عمر گران‌بهای‌اش را در زندان به هدر کشانده‌اند. و آن دو سخن از آن دو چهره‌ی سرشناس سياسی است؛ يکی از آن آقای مجتبی واحدی، مشاور آقای مهدی کروبی، و ديگری از آن آقای مسعود بهنود، روزنامه‌نگار و تاريخ‌نويس معاصر

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark