منصوره بهکیش، از اعضای خانواده اعدامیان دهه ۶۰ آزاد شد
eshterak / eshterak
10-Jul-2011
بر اساس گزارش وبسایت تغییر برابری، خانم بهکیش از حامیان مادران عزادار
(مادران پارک لاله) و مادران خاوران که روز ۲۲ خرداد در خیابان توسط
نیروهای امنیتی شناسایی و دستگیر شده بود، امروز پس از حدود یک ماه بازداشت
با کفالت مادرش از زندان آزاد شد. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark