آیا خاتمی خواهان «شرکت نکردن در انتخابات» است؟
radiofarda
13-Jul-2011 (one comment)


 آقای خاتمی در اين سخنان می گويند: «مگر با آقايان موسوی و کروبی ما قرار نگذاشتيم که به کمتر از تحقق اين شرايط قانع نشويم؟»

معنای اين حرف اين است که ايشان خودش را در کنار آن دو نفر ديگر، جزو رهبران سياسی جنبش سبز تعريف کرده است. من گمان می کنم که انتشار اين سخنان بسيار باعث آزار اصولگرايان نظامی خواهد شد، بيش از آنچه که تا به حال آنها را آزار داده است.

حتی گمان می کنم سخنان روزهای اخير فرماندهان سپاه هم می تواند ناشی از شنود سخنان آقای خاتمی در آن جلسه باشد، چون آن جلسه در دفتر آقای خاتمی تشکيل شده است، جايی که هيچ امنيتی برای جلوگيری از شنود وجود ندارد.

>>>
ImtheKing

آری، نیست جانم!

ImtheKing


به کوریه چشم سید علی آقای پایین خیابانی، انشقاق رخ نداد  


Share/Save/Bookmark