گزارش کنفرانس "129 امین زادروز دکتر محمد مصدق"
INF-Abroad
16-Jul-2011 (3 comments)

این کنفرانس توسط سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در روز دهم ژوئن 2011 در شهر لودویگزهافن آلمان برگزار شد. هدف از برگزاری آن بررسی راهکارهای پیشبرد اهداف جنبش ملی و طرح برخی مشکلات جامعه ایران و راه حل های مختلف از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران برگزار شده بود. علاوه بر نمایندگان کنگره این سازمان از آمریکا و اروپا که در روزهای 11 و 12 ژوئن بعد در همان محل برگزار شد، دوستانی نیز با دعوتنامه کتبی به این کنفرانس دعوت شده بودند. در سالن کنفرانس شعارهای "مصدق نماد آزادی و دموکراسی"

در آغاز کنفرانس آقای حمید صدر عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ... >>>

recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Karim M.

Interesting!

by Karim M. on

Interesting report.


omeedvar

فرصت تاریخی‌ از دست رفته

omeedvar


متأسفانه، جبهه‌ ملی‌ و سایر ملی‌ گراها در اوائل انقلاب بر اثر ندانم کاری و یا با اشتباه خود،  یک فرصت تاریخی‌ را برای ادامهٔ راه مصدق از دست دادند. در سال ۱۳۵۸ در آثر مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جو انقلابی، ملی‌ گراها فرصتی یافتند که یکی‌ از آنها ( بازرگان)  نخست وزیری و دیگری (بختیار) سرپرستی ارتش را بدست گرفت. آنها می‌توانستند با همکاری یکدیگر و با رهبری درست ایران را به سمت یک دموکراسی مورد نظر مصدق هدایت کنند چون مردم ایران به آنها اعتماد داشتند. ولی‌ عدم همکاری و تصمیمهای اشتباه آنها منجر به نابودی خود آنها و وضع موجود ایرانیان گردید. بازرگان و همکارانش که خود را ملی‌ مذهبی‌ نامیدند، هنگام گروگان گیری سفارت آمریکا، بازرگان که مخالف گروگانگیری بود، بعوض تصمیم قاطع، در تلویزیون اعلام کرد که روزی که خمینی نخست وزیری را از او بگیرد عروسی‌ دوم او خواهد بود! بختیار بر آثر عدم پشتیبانی‌ ملی‌ گراها و تضعیف شدن، به فرانسه رفت و در آنجا کشته شد، و سران ارتش بدست اسلامی‌ها کشته شده و ارتش از هم پاشید و پاسدار‌ها و بسیج جایگزین آن گردید. رهبران ترکیه در سالهای اخیر نشان داده اند که عاقل  تر از مللیون  ایرانی‌ هستند