فراز زهتاب، فعال دانشجویی دانشگاه تبریز بازداشت شد
hra / hra
21-Jul-2011

خبرگزاری هرانا - "فراز زهتاب"، از فعالین دانشجویی دانشگاه تبریز، که پیش‌تر از سوی دادگاه جزایی استان آذربایجان شرقی به حبس محکوم شده بود، پس از احضار از سوی مقامات قضایی، با مراجعه به زندان بازداشت شد.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark