به سخنان ملا حسنی توجه کنيد و عمق فاجعه را ببينيد،
gooya news / گلمراد مرادی
01-Aug-2011

ملاحسنی و اکثر رهبران اسلامی ايران دسته گلهای زيادی به آب داده اند. اما اين يکی واقعا شرم آورتر از بقيه است. اين آيت الله دلقک اين بار در خطبه های نماز جمعه اروميه که اين خطبه ها، می بايستی از ابزارهای تبليغات سياسی برای سرا سر مملکت، به قول احمدی نژاد: "ما يک کشورآزاد هستيم" و "ايران قدرت اول جهان است"، باشد، و برافکار مردمان ملتهای ايران و جهان تأثير مثبت بگذارد و مردم را جذب کند، نه دفع! اما در بعضی مواقع با اظهارات ملا غلام رضا حسنی وبرخی ديگر ازاين حضرات نتيجه عکس بايد ازآن گرفته شود. البته جامعه دمکرات طلب و آزاديخواه با تمام ضايعه ايکه اين جملات قصار برای فرهنگ جامعه ما ببارمی آورد، بايد آن را به فال نيک بگيرند

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark