متن نامه دکتر محمد ملکی مبنی بر عدم حضور در دادگاه
عصر نو
03-Aug-2011

دکتر ملکی برای اینکه رسما در حضور قاضی اعلام کند دادگاه را به رسمیت نمیشناسد، در دادگاه حضور یافت و طبق یادداشتی بار دیگر اعلام کرد دادگاه را صاحب صلاحیت رسیدگی به اتهامات خود نمی داند. . . در زیر متن نامه دکتر محمد ملکی مبنی بر عدم حضور در دادگاه و همچنین یادداشت ایشان به دادگاه درباره اتهامات وارده جهت اطلاع افکار عمومی منتشر می شود

>>>
recommended by All-Iranians

Share/Save/Bookmark