پختن قورباغه به روش فرانسوی،
gooya news / بیژن صف سری
05-Aug-2011

قورباغه را در ظرفی پر از آب بر روی اجاق قرار میدهند و همزمان با گرم شدن اب، بدن قورباغه نیز گرم می شود و به تدریج همه اعصاب بدن حیوان با پخته شدن از کار افتاده و فلج می شود و دیگر قادر به هیچ حرکتی نخواهد بود و لاجرم تن به مردن تدریجی میدهد و این همان روشی است که مجامع بین المللی با صبوری و درایت و با اعمال محدودیت های گام به گام، نظام اقتصاد جمهوری اسلامی را از هم پاشیدند.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark