خانم‌ها، آقايان باور کنيد به اين هم می‌گويند مبارزه مدنی،
gooya news / شکوه ميرزادگی
05-Aug-2011

سال است که هيچ فشار و زور و کتک و اولتيماتوم مذهب سرشته‌ای، و يا هيچ فتوای آيت‌الله برآمداز اعماق تاريخی، نتوانسته است اين مردم را وادارد که از برگزاری آيين‌های شادی‌آفرين فرهنگ ايرانی‌مان عقب‌نشينی کنند... فرياد شادمانی جوانان ما در جشن آب‌پاشان نوعی مبارزه‌ی مدنی و بی‌خشونت است که رو به سوی خواستاری ايرانی شاد و امروزين را دارد

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark