«چاپلین از آن همه مردم جهان است»
Radio Zamaneh / اکبر فلاح‌زاده
06-Aug-2011
آیا شوخی تاریخ نیست که چاپلین به خاطر فیلم «دیکتاتور بزرگ» مورد کینه محافظه‌کاران آمریکا قرار گرفت؟

این فیلم مانند خاری در چشم محافظه‌کاران بود، چون آن‌ها در آن زمان
هیتلر را سدی مقابل کمونیسم می‌دیدند. به پدرم هشدار دادند که فیلمش موجب
دردسر می‌شود. پدرم فیلم را خودش سرمایه‌گذاری کرد. چاپلین کمونیست نبود.
او صلح‌طلب و ضد نظامیگری بود. شخصیت لیبرال و منتقد او سبب می‌شد که شبیه
ستارگان سینمایی آمریکا در آن زمان نباشد. این نکته که او گذرنامه
انگلیسی‌اش را حفظ کرده بود، دلیل آن تلقی شد که در میهن‌پرستی‌اش نسبت به
آمریکا خللی به وجود آمده است. فیلم‌های انتقادی او نسبت به سرمایه‌داری هم
قوز بالا قوز شد. سال ۱۹۴۷ چند بار به کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی که
ادگار هوور اداره می‌کرد، فراخوانده شد.

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark