هاشمی رفسنجانی و سودای تداوم روحانيت‌سالاری،
gooya news / علی افشاری
08-Aug-2011

يادداشت هاشمی رفسنجانی در مورد سالگرد انقلاب مشروطه نمونه‌ی آشکاری از تحريف موذيانه و شريرانه تاريخ معاصر است. اين مطلب در عين حال پرده از خطرهای بالقوه پيش روی جنبش اعتراضی مردم ايران برمی‌دارد. اين يادداشت هشداری است تا کسانی که ساده‌انديشانه به او دل بسته‌اند، به خود آيند و بدانند که خطر مشی غير اصولی و قدرت‌مدار هاشمی رفسنجانی از فاشيسم احمدی‌نژادی و استبداد ولايی خامنه‌ای بيشتر نباشد، قطعأ کم‌تر نيست

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark