مرغ دریایی
Radio Zamaneh / اکبر فلاح‌زاده
14-Aug-2011
نویسندگان انسان‌دوست و مبارز کم نداریم. اما کمتر نویسنده‌ای را در
جهان می‌شود یافت که به او بزرگمرد هم بشود گفت. چخوف بزرگمرد بود. کدام
نویسنده‌ای را سراغ داریم که خودش به بیماری شدید سل مبتلا باشد، اما به آن
بی‌اعتناء باشد و برود سایر بیماران را رایگان درمان کند؟

چخوف پزشک بود. برای معالجه بیماران با تحمل مشکلات فراوان در سرمای
وحشتناک روسیه به مناطق دوردست سفر می‌کرد تا به داد مردم برسد. سفر دور و
دراز او به اردوگاه مخوف «ساخالین» و دفاع جانانه‌اش از زندانیان معروف
است. تا آنجا که ممکن بود به درد و بیماری خودش بی‌اعتناء بود و تنها با
اسکان در مناطق نسبتاً گرم‌تر می‌کوشید بیماری‌اش را اگر نه معالجه، دست‌کم
قابل تحمل کند. درد دیگران نمی‌گذاشت به درد خودش برسد. به کتابخانه‌ها
کتاب می‌داد و برای گرسنگان و یتیمان اعانه جمع می‌کرد و مدرسه و بیمارستان
می‌ساخت. مرکز درمان بی... >>>

recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark