بهترين دولت از مشروطه تاکنون!
gooya news / حسين عليزاده
16-Aug-2011

ادعای رهبر جمهوری اسلامی که دولت احمدی‌نژاد را در صدر بهترين دولت‌ها از مشروطه تاکنون نشانده است، عملاً ادعايی گزاف بيش نيست. چگونه قابل تصور است که دولت احمدی‌نژاد با اين همه تغييرات و بعضاً تغييرات پرحاشيه بهترين دولت از مشروطه تاکنون باشد؟ دولتی که آوازه‌ی فسادش صدای مجلسيان را نيز درآورده است و اگر نبود حمايت‌های بی‌دريغ رهبر، همين مجلس هم‌سو با دولت بسياری از اعضای کابينه را و حتی خود رئيس دولت را استيضاح می‌کرد

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark