۳۰ سال جنايت عليه بشريت!
gooya news / علی کشتگر
24-Aug-2011 (one comment)

نگرشی که هنوز در توهم نگه‌داری نظام دينی از راه اصلاح آن است "مسووليت ذاتی" جمهوری اسلامی و رهبری آن را در کشتار ۶۷ نفی می کند. اين همان نگرشی است که انقلاب سياسی و براندازی را با تخطئه از جنبش بدون خشونت اخراج می‌کند و جنبش دموکراسی‌خواهی را در چارچوب تنگ قوانين جمهوری اسلامی محبوس می‌نمايد

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Shazde Asdola Mirza

علی‌ آقا

Shazde Asdola Mirza


تو رو خدا یاد بگیر که صاف و پوست کنده حرف بزنی‌، تا ما فارغ التحصیلان اکابر هم بفهمیم!

تو اینا فقط خدا بیامرز بیژن جزنی می‌تونست به زبون آدمیزاد حرف بزنه، که اونم "موقع فرار از اوین" به رگبار بستند.