تظاهرات در بعضی از شهرهای آذربایجان شدیدن سرکوب شد
Eshterak / Eshterak
10-Sep-2011
به گزارش برخی منابع آگاه، نیروهای انتظامی و امنیتی برای متفرق کردن مردم در شهرهای خوی و سلماس اقدام و به شلیک گلوله کرده اند.

لازم
به ذکر است تیم تراکتور سازی تبریز برای مردم آذربایجان به نمادی ملی و
هویتی تبدیل شده است و امروز پس از برد این تیم،‌ مردم این مناطق جشن شادی
بازی فوتبال را بهانه ای برای اعتراضات هویت طلبانه ی خود نسبت به خشک شدن
دریاچه ی ارومیه و تبعیض ملی و نژادی موجود کرده اند.

تا این لحظه گزارشی از خسارات و یا تلفات احتمالی مخابره نشده است.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark