درگیریهای شدید در نقاط مختلف تبریز
آرازنیوز / آرازنیوز
10-Sep-2011 (one comment)
اخبار رسیده از مناطق مختلف تبریز ،منطقه 40 متئیر ،نصف راه ،خیابان آزادی
تبریز در چند نقطه به محل درگیری‌های مردمی با نیروی انتظامی تبدیل گشت. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

video clip of Friday's mass anti IRI demo in tabriz.....

by Roozbeh_Gilani on

 //www.youtube.com/watch?v=RYyhVMmwn80&feature=player_embedded#!

"Personal business must yield to collective interest."