قریب الوقوع بودن اجرای حکم اعدام حبیب لطیفی
PAYAM / PAYAM
11-Sep-2011
بعد از گذشت یک هفته از احتمال اعدام " حبیبالله لطیفی " هنوز نگرانی ها از اعدام این زندانی سیاسی همچنان ادامه داشته و وضعیت شهر سنندج امنیتی توصیف شده است.
>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark