قدرت حماقت
//radiozamaneh.com/politics/2011/10/22/7804 / اکبر فلاح‌زاده
22-Oct-2011
اومبرتو اکو  (Umberto Eco)نویسنده
مشهورایتالیایی، به مناسبت ترجمهکتاب تازه‌اش "گورستان پراگ"  به زبان
آلمانی، گفت‌وگوهایی با رسانه‌های آلمان انجام داده ودرآنها به فساد و
رسوایی‌های سیاسی درایتالیا تاخته است.   او که با نگارش رمان "نام گل سرخ"، در مورد قتل‌های مشکوک
در کلیسای قرون وسطی،درسطح بین‌المللی به شهرت دست یافت، از جمله مخالفان
سر سخت سیلویوبرلوسکونیاست. او اخیراً برلوسکونی را
با هیتلر مقایسه کرده و اظهاراتش باعث جنجال شده است.از جمله این کهگفته،
"برلوسکونی هم مانند هیتلر باانتخابات آزاد به قدرت رسیده". طرفداران  برلوسکونی این حرف را برنتافته و از مقایسه یک دیکتاتور بابرلوسکونی که سه‌بار نخست‌وزیر شده،برآشفته شده‌اند.   >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark