اروميه رو به نابودي ست، چاره‌اي بينديشيد
ایلنا / عصر نو
02-Nov-2011 (5 comments)

جمعی از تشکل ها و کارشناسان برجسته محیط زیستی در نامه‌ای خطاب به مسئولان اجرایی کشور پیرامون مشکلات دریاچه ارومیه خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به وضعیت این اکوسیستم در معرض خطر نابودی شدند

>>>
All-Iranians

درخواست کارشناسان

All-Iranians


دریاچه‌ای غمین که ارومیّه نامِ اوست
بس شِکوه از زمین و زمان در پیامِ اوست

//iranian.com/main/blog/all-iranians-29Share/Save/Bookmark

 
All-Iranians

نگاهمان دریاچه ی ارومیه

All-IraniansAll-Iranians

Dear jmyt17

by All-Iranians on

فردا گرای باش واز این شب ، شبِ پلید،
پروا مکن :که رازِ دلِ خُرّم است این.
تاریخ دوره های چنین کم ندیده است:
دل بد مکن، که می گذرد :یک دم است این.

اسماعیل خوئی

//www.akhbar-rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=41454


All-Iranians

Waiting for Mehdi Emaam Zamaan

by All-Iranians on

Dear jmyt17   Very good points, possibly they are waiting for Mehdi (Emaam Zamaan) to appear and manage everything!

//iranian.com/main/blog/all-iranians-38


jmyt17

دریاچه‌ ارومیّه

jmyt17


No money around  ارومیّه  to steal, so no body will care.

Hello no brain people in IRI do sometings.