بنابراین…
Radio Zamaneh / دکتر اکبر فلاح زاده
04-Nov-2011
گدار بعد از سالها مطالعه و فیلم‌سازی نوآورانه و
فعالیت‌های گسترده سیاسی، در هشتاد سالگی سرش پر است و مانند همه کسانی که
سرشان پر است، دلش پر است از کسانی که به قول او چیزی سرشان نمی‌شود. او از
فیلمسازانی که بلد نیستند با دوربین کار کنند و به قول او اصلادوربین را
نمی‌فهمند، دلگیر است.    گدار در مورد بحران بدهی‌های یونان هم از کیسه خلیفه
می‌بخشد. می‌گوید: ما امروزاز نظر فرهنگی مدیون یونانیانیم و حالا که یونان
گرفتار است، باید ادای دین کنیم .در حالی که
دولتمردان و اقتصاددانان اروپا دربدر دنبال نجات یورو و راه حلی برای بحران
مالی یونان می‌گردند، گدار خیلی ساده و راحت مسئله را حل می‌کند. می‌گوید:
"ما امروز منطق را مدیون یونانیانیم. از این نظر به آنها بدهکاریم. این
ارسطو بود که ’بنا براین‘ را به کار انداخت: تو مرا دوست نداری، پس بنابر
این.." یا "مچت را ب... >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark