علل حکمروایی غرب
//radiozamaneh.com/reflections/2011/11/15/8358 / اکبر فلاح‌زاده
16-Nov-2011
فرو ریختن دیوار برلین و بلوک شرق در بیست و اندی سال پیش دنیا را وارد
دنیای دیگری کرده است. در این دنیا درگیری و ستمگری کم که نشده، هیچ؛
زیادتر هم شده است. اما مناقشه شرق و غرب بسیار کهن تر از مناقشه بین دو بلوک
است. این مناقشه حالا دارد به یک رویارویی همه جانبه تبدیل می‌شود. بحران
اقتصادی اروپا و آمریکا، در برابر رشد عظیم چین و هند و کره جنوبی، در کنار
درگیرهای منطقه‌ای و رشد بی سابقه نظامی‌گری، مورخان را باز به بازخوانی
تاریخ واداشته است. تغییرات اساسی باز سؤالات اساسی را طرح کرده‌اند. چرا
که با اندیشه‌ها و پیش فرض‌های پیشین نمی‌شود مسائل بزرگ پیش رو را تحلیل
کرد.   >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark