گهي زين به پشت و گهي پشت به زين
//alireza222.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
16-Nov-2011
چهارشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱ آقای ( محسن ) رضایی سلام! آقای رضایی سلام، زیاده عرضی در کار نیست، می دانم که گرفتارید! می خواستم مرگ فرزندتان را تسلیت بگویم که می دانم هیچ چیز به اندازه از دست دادن یک جگر گوشه برای پدر و مادر سخت نیست!  راستی، شنیده ام دو روز است جسد فرزندتان را تحویل نمی دهند و پسرتان در به در دنبال راهی ست تا شاید رضایت شاکی را که جسد را نگه داشته جلب کند! می بینید چه سخت است، در انتظار آخرین دیدار ماندن و سوختن ؟  می بینید چه دشوار است، چشم به در ماندن تا برای آخرین بار بر گونه فرزند بوسه زدن و خداحافظی کردن ؟ آیا درک می کنید که مادران و پدران جانباختگان حوادث بعد از ان... >>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark