سرزمين «دزدان كوچك» و «آبرومندان بزرگ»!
nahademardomi / بابک داد
17-Nov-2011 (one comment)

اول: «دزدان كوچك» در سرزمين من!
سه روز قبل يك پسر 16 ساله با يك تفنگ پلاستيكي و يك چاقو وارد «بانك صادرات سيرجان» شد و قبل از سرقت بانك، دستگير و بلافاصله روانه زندان شد! او يك نيم تنه فلزي هم بر تن داشت كه نوعي «زره خار دار» بود، تا هيچكس نتواند او را دستگير كند. او چند هفته بعد از برملا شدن نقش «بانك صادرات ايران» در اختلاس سه هزار ميليارد توماني، به شعبه كوچكي از همان بانك در سيرجان حمله كرد،

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Tragic situation of!سرزمين من!

Maryam Hojjat


IRAN & Iranians need immidiate attention to get their land back fro hand of these criminal, plunderer bastards.