دستور نماینده خامنه ای در سپاه: بکشید
roozonline.com
20-Nov-2011

در شرایطی که طی دوسال گذشته به علت سرکوب مردم معترض و دخالت در امور کشور،نیروهای سپاه، بسیج و انتظامی دچار ریزش و ناراحتی های روحی شده اند، نماینده رهبرجمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در راستای توجیه برخوردهای خشونت بار پس از انتخابات 88 ،معترضان را "مهدور الدم " خواند و اعلام کرد که اعضای بسیج و سپاه نباید در برخورد با آنها "تعلل" کنند.حجت ...

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark