نامه اول ف.م.سخن به آقای خامنه‌ای: نشانه‌شناسی!
gooya news / ف.م.سخن
25-Nov-2011 (one comment)

جناب آقای خامنه ای

با سلام و عرض ارادت، ان شاءالله تعالی حال شما و آقا مجتبی و بیت معظم خوب است و همه چیز بر وفق مراد است. متاسفم از این که زورتان به جوانفکر نرسید –و طرف بدجوری مقاومت کرد- ولی زندگی همین است و افت و خیز بسیار دارد. مهم این است که آدم به ضرب و زور تفنگ و چماق و گاز اشک آور مردم را سر جایشان بنشاند که شما نشاندید و ماشاءالله ماشاءالله بزنم به تخته، چشم نخورید، با این جسم ناقص تان همیشه و در همه جا پیروز میدان بوده اید و بعد از این هم حتما در همه ی زمینه ها پیروز خواهید بود (مگر آن که حریفان دست به دامن بیگانگان و امریکای جهان خوار و اسرائیل غاصب شوند که خدا آن روز را نیاورد).

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

 Dear MH: Very funny.

by vildemose on

 Dear MH: Very funny. Thanks for posting.

 

"It is the chain of communicat­ion, not the means of production­, that determines a social process."

-- Robert Anton Wilson