اتحاديه اروپا ۱۸۰ شخصيت و شرکت ديگر ايرانی را تحريم کرد
Radiofarda / BBC
01-Dec-2011 (one comment)

وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز پنجشنبه در نشست بروکسل موافقت کردند که تحريم ها عليه جمهوری اسلامی را به ۱۸۰ شخصيت و شرکت ديگر ايرانی گسترش دهند ولی بر سر تحريم نفت ايران به توافقی دست نيافتند.

این اتحادیه با محکوم کردن حمله به سفارت بریتانیا در تهران اعلام کرد که اقدام مقتضی برای پاسخ به این وضعیت اتخاذ خواهد کرد.

//www.bbc.co.uk/news/world-europe-15984216 

>>>
DemocracyQuest

EU to slap new sanctions on Iran's officials and

by DemocracyQuest on

 Share/Save/Bookmark