ایلام، رکورددار خودکشی در کشور/ علت: بیکاری
Kaleme
04-Dec-2011

داریوش قنبری در این خصوص به «قانون» گفت: بیکاری در استان ایلام به حدی رسیده است که مشکلات روانی را برای جوانان استان پدید آورده است و این معضل باعث شده تا آمار خودکشی در استان ایلام بالاترین حد را در کل کشور داشته باشد به طوری که امروز رتبه اول خودکشی در ایران به این استان اختصاص یافته است. در سال گذشته این میزان به بیش از دو نفر از هزار نفر رسیده است یعنی از جمعیت ۶۰۰ هزار نفری استان ایلام در سال گذشته هزار و ۲۰۰ نفر به دلیل مسائل مالی و بیکاری و عدم توانایی در ازدواج و تخلیه نشدن انرژی خودکشی کرده‌اند.

نماینده ایلام اضافه کرد: متاسفانه با قول‌های بسیاری که دولت در مورد تامین اشتغال جوانان داده است هنوز هیچ نشانه‌ای از تغییر و تحول در این خصوص مشاهده و احساس نشده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark