هیولایی که «همه با هم» آفریدیم: حکومت فداییان اسلام!
الاهه بقراط / Kayhanonline-London
06-Dec-2011 (one comment)

......این هیولا را ما «همه با هم» آفریدیم: از زن تا مرد، از پیر تا جوان، از چپ تا راست، از ملی تا مذهبی، از مکلا تا معمم، از بی حجاب تا باحجاب، از مسلمان تا بی‌دین، از روشنفکر تا عامی و حتا، آری، حتا از سلطنت طلب تا جمهوری‌خواه بودند که آن 98 درصد تاریخی را واقعیت بخشیدند و خواسته یا ناخواسته، فداییان اسلام را به قدرت رساندند........

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

 sadly

by vildemose on

 sadly true.

 

Separation of Church and State AND Corporation