لیست 180 نفره اشخاص و شرکتهای تحریم شده ایران توسط اتحادیه اروپا
peykeiran.com
06-Dec-2011
اتحادیه اروپا در اقدامی خصمانه علیه ایران، بیش از ۱۸۰ شخصیت حقیقی و حقوقی ایران را مورد تحریم قرار داد............ >>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark