چرا روش مهاتما گاندی به درد مبارزان امروز نمی‌خورد؟
//radiozamaneh.com/reflections/2011/12/09/8901?nocache=1#comment-23278
09-Dec-2011
طرح این پرسش کاستن از ارزش گاندی نیست: مهاتما گاندی مورد احترام دوست و دشمن است. او انسانی بزرگ و یک شخصیت برجسته جهانی است. مهاتما گاندی، در دهه‌های ۱۹۲۰، ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ هفده بار دست به اعتصاب غذا زد. این اعتصاب‌ها در اعتراض به قوانین بریتانیا یا با هدف متوقف کردن خشونت‌های مذهبی صورت می‌گرفت. مسئله این است که آیا امروزه نیز - که خشونت بیشتر، و روشهای سرکوب پیچیده تر شده - می‌توان با روشهای مبارزاتی او به جایی رسید؟ >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark