مأموران سپاهی شما آشکارا به حریم خصوصی من دخول کرده اند
محمد نوری زاد
13-Dec-2011 (one comment)

نوری زاد خطاب به خامنه ای: مأموران سپاهی شما آشکارا به حریم خصوصی من دخول کرده اند وب سایت محمد نوری زاد:به نام خدایی که سیل آفریدبارانی در راه است!سلام به رهبر جمهوری اسلامی ایرانمن ناگزیر این نامه را که باید در واپسین ساعات روز جمعه منتشر می شد، همین حالا منتشر می کنم. نگرانم که مرا جمعه ای در کار نباشد. بازی کودکانه ای که سازمان اطلاعات سپاه با من و با خانواده ام شروع کرده است، ازدیروز- دوشنبه – وارد مرحله ی تازه ای گردیده است. آری، ممکن است بنا به فرمایش مأمورانی که به من گفتند: پودرت می کنیم و درصد سایت داخلی و خارجی آبرویت را می بریم، هم پودرم کنند، وهم بزعم خود با آبرویم بازی کنند. >>>

DemocracyQuest

Open Letter to Khamenei...Must Read

by DemocracyQuest on

 Share/Save/Bookmark