ارتش و سپاه دو نیروی نظامی در برابر هم ؟؟؟
پیک نت
13-Dec-2011

 نگرانی ها، درعالی ترین سطوح حاکمیت

سخنانی از قول هاشمی رفسنجانی خطاب به علی خامنه ای در دیداری که گفته می شود با یکدیگر داشته اند نقل می شود که حتی اگر دقیقا همان نباشد که در

 برخی محافل دهان به دهان می شود، باز هم دانستی است، تا اگر روز، در کتابی و یا در مصاحبه ای رسما اعلام شد، غافلگیر نشویم.

از جمله گفته می شود هاشمی به خامنه ای گفته: در این سالها شما عملا سپاه و ارتش را دو نیروئی ساختید در برابر هم و نه در کنار هم و اکنون که از همه جهت در خطر قرار داریم، من نمی دانم این دو نیروئی که در برابر هم هستند چگونه از نظام و کشور دفاع خواهند کرد. بنده اطلاع دقیق دارم که 99 در صد ارتشی ها از سپاه نفرت دارند و هر گاه میان خودشا... >>>

recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark