فکر نان کن که خربزه آب است
//radiozamaneh.com/politics/2011/12/16/9077
16-Dec-2011
کنفرانس حفظ محیط زیست دوربان بیش از هر وقت دیگری نشان داد
که درد مشترک را کسی جدی نمی‌گیرد. اصولاً رقابت اقتصادی چنان فشرده، و
محیط سیاسی چنان متشنج است، که کسی رغبت  نمی‌کند به محیط زیست هم اعتنایی
کند. بحث و گفتگو بر سر چیزی به نام محیط زیست زیادی و در مواردی لوکس تلقی
می شود.   شاید با وضع فعلی دنیا که همه جا قاراشمیش است، انتظار دیگری هم نشود
داشت. خیلی از کشورها هشت‌شان گرو نه‌شان است و غم نان نمی‌گذارد به  چیز
دیگری فکر کنند.   >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark