يوسف اسلام دوست از اقلييت های مذهبی ترک سنی اعدام شد
roshangari
26-Dec-2011

هرانا - بر اساس گزارش پيشين خبرگزاری هرانا يوسف اسلام دوست از اقليت مذهبی ترک سنی (کوره سنی) از جمله هفت اعدامی زندان ارو ميه بوده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، چند ماه قبل در روز دهم اکتبر، سه نفر ديگر از ترک های سنی روستای ايستی سو به نامهای جمال شيخ زاده فرزند، فرهاد اسلام دوست ومحمد جنگلی در زندان اورميه اعدام شده بودند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark