کوچک‌ترین مقسوم الیه مشترک زیرزمین و مهاجرت
مردمک / گلاره خوشگذران
26-Dec-2011

موسیقی آلبوم آخر کیوسک، «نتیجهٔ مذاکرات»، در مجموع هیچ لایه‌ای برای کنجکاوی مخاطب نمی‌گذارد.  تأثیرات موسیقی راک و موسیقی جاز کولی با مفاهیم و ادبیات شعر آهنگ‌ها هیچ همخوانی ندارند و شونده برای درک ارتباط آن‌ها در هیچ جهتی ایمایی، دریافت نمی‌کند.  «نتیجهٔ مذاکرات» تنها تکراری نو است و تکراری نو،‌‌ همان تکرار است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark