زير تابلوي خط امام جمهوري اسلامي را خط زديم! (خبر ويژه)
kayhannews.ir
26-Dec-2011

انتخابات در پيش است. مشكلات
خارجي را كه داريم. همه نگرانند كه چه اتفاقي خواهد افتاد؟ خوب عاقلانه اين
است كه براي اين كه اين خطرها از كشور دفع شود، بهترين راه برگزاري يك
انتخابات آزاد و با شكوه است.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark