از آقاخان کرمانی تا تئودور هرتسل
شهروند / یوسف عزیزی بنی طرف
31-Dec-2011 (2 comments)

 درواقع اگر بخواهیم درباره روند تاریخی نژادپرستی نسبت به ملیت های غیرفارس در ایران صحبت کنیم یکی از عمده ترین نمودهای این پدیده، همانا راسیسم ضد عربی و ضد ترکی است که ریشه هایش به نهضت شعوبیه می رسد و ابوالقاسم فردوسی یکی از سردمداران آن بود. شاهنامه که مجموعه ای از اساطیر بیش نیست یکی از منابع عمده تغذیه نژادپرستی علیه عرب ها و ترک ها در ایران معاصر است. من در اینجا با توجه به مطالعاتم در زمینه عرب ستیزی عمدتا در این حوزه سخن خواهم گفت.  در اوایل قرن پنجم هجری (یازدهم میلادی) جریانی در ادبیات فارسی به وجود آمد که از نهضت ضد عربی شعوبیه فراتر رفت و حتا نزد برخی، شکل عرب دوستی به خود گرفت. ما این را در اشعار ناصر خسرو بلخی به خوبی می بینیم. او یک دیوان شعر به عربی دارد که در دست نیست. به این شعر توجه کنید:

>>>
recommended by Afshin Ehx

Share/Save/Bookmark

 
simitenbiri

فاصله ها در طرز تفکر

simitenbiri


یک دنیا فاصله است با آنچه که آقای بنی طرف و همینطور  بسیاری از آزاد اندیشان غیر فارس در مورد  نژاد پرستی و دمکراسی می نویسند  با آنچه   نویسندگان به اصطلاح روشنفکر فارس به خورد جامعه  ایرانی می دهند.   در واقع  افکار نژاد پرستانه به حدی در میان ایرانیاغالب شده که توان دید  آن را ندارند.   به کامنت آقای امیر در همین صفحه دقت کنیم که چگونه   مردم عرب قرن بیست یکم  را    شریک جرم  مسلمانان عرب  ۱۵ قرن قبل به حساب می آورد.  یعنی ایشان هنوز به اولین و پایه ای ترین  اندیشه دمکراسی  که قبول  حقوق فردی  و احترام به آن را یاد نگرفته اند و همچون  خداوندی در تورات تمام افراد یک قبیله را به خواطر گناهان یک نسل برای ابد محکوم به خواری می کنند! ؟ این وظیفه روشنفکران فارس اعم از چپ و راست  است که به روشنگری در مورد نژاد پرستی از همه نوع آن بپردازند و  به نقد ادبیات  آریامهری و رضا خانی بپردازند تا نسل های آینده به تله این افکاری که ایجاد تفرقه می کند نه افتند.      تاکید بر حقوق انسانی  فرد فرد جامعه   باید  اساس  بحث و گفتگو   در این مورد باشد  

Iran 2050

great article, and very

by Iran 2050 on

great article, and very accurate.

Good job.