وقتی جنایتکاران آلزایمر می‌گیرند
//radiozamaneh.com/politics/2012/01/08/9800
08-Jan-2012
دادگاه سران خمر سرخ که هم اینک در پنوم پن پایتخت کامبوج
جریان دارد، زخمهای کهنه را باز کرده است. سی سال از حکومت وحشت خمرها در
سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ می‌گذرد. اما هنوز هیچ چیز فراموش نشده، هر چند که
سران دستگیر شده خمر در دادگاه خود را به فراموشی زده‌اند و چیزی یادشان
نمی‌آید.   >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark