از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست،
gooya news / بهروز آرمان
20-Jan-2012 (one comment)

در بخشی از یادداشت های یک طلبه می خوانیم: "تا شب بی غذا می ماندیم و رفیق من به پوست خربزه ی بر زمین ریخته ی خاک آلود قناعت می کرد و از من احوال خود را مستور می داشت، از روی خجالت و حیا. و من هم مانند او می کردم". ادوارد براون به درستی می نویسد، طلبه های خردسال صفوی چون محصلین کلیساهای اروپایی در سده های میانه، "از زندگانی خانوادگی و روابط خویشاوندی گسسته، در اقیانوسی از ظاهرسازی و تعصب" شناور بودند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Great Article

by Maryam Hojjat on

Thanks for posting.