باج سبیل
//radiozamaneh.com/politics/2012/01/22/10317
22-Jan-2012
قدیم، باج‌گیران سر گردنه قیافه‌های زمخت و هیکل‌های
نتراشیده نخراشیده‌ای داشتند که سر راه کاروان‌ها کمین می‌کردند و اموال
مردم را غارت می‌کردند. اما امروزه، غارت به شیوه‌ای مدرن صورت می‌گیرد و
باج‌گیران سرمایه‌داری مالی خیلی شیک و پیک‌اند و نیازی به کمین ندارند.
قربانیان خودشان با تعیین وقت قبلی مراجعه و تعظیم و تکریم هم می‌کنند.   >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark