تنو آنجلوپولوس، شاعر سینما
//radiozamaneh.com/culture/silver-screen/2012/01/25/6262 / اکبر فلاح‌زاده
25-Jan-2012

«در زمانه غمناکی به‌سر می‌بریم که چندان مجال امیدواری به آدم نمی‌دهد.
معلوم است که حیرانم و گاهی فکر می‌کنم به سال‌های سپری شده، هنگامی که به
تغییر باور داشتیم. آن وقت‌ها آسمان در دسترس بود، اما دستمان نرسید
ستاره‌ها را بچینیم و بخت از کف‌مان رفت...»

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark