تحریم‌ها غلات وارداتی ایران را در بنادر متوقف کرد
iran-emrooz.net / BBC / Reuters.com
30-Jan-2012

Iran grain shipments stranded as sanctions bite

//www.reuters.com/article/2012/01/30/iran-gra...

تحریم‌ها غلات وارداتی ایران را در بنادر متوقف کرد
//www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/34996/

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark