موج جدید بازداشت ها در اهواز مرکز استان خوزستان
Alarabiya Persian
03-Feb-2012

موج جدید بازداشت ها در اهواز مرکز استان خوزستان و دو شهر حمیدیه و شوش بویژه میان فعالان فرهنگی و حقوق بشری آغاز شده است.

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark