فشار آمریکا برای قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران
دویچه وله فارسی
06-Feb-2012

در سال ۲۰۰۷ ترکمنستان صدور گاز خود را به ایران قطع کرد. ایران نیز مجبور شد صادرات گاز به ترکیه را متوقف کند. اکنون از فشار مقام‌های آمریکایی و احتمال قطع دوباره صدور گاز ترکمنستان به ایران صحبت می‌شود.ی‌شود.

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark