پيام مهدی خزعلی از اوين: به جای اينکه از من بخواهيد تا اعتصاب را بشکنم، از آنان بخواهيد به اين حبس های غيرقانون...
news.gooya
06-Feb-2012

مهدی خزعلی، زندانی سياسی که هم‌اکنون در زندان اوين در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد در پاسخ به دوستانش که از وی خواسته بودند اعتصاب خود را بشکند، گفت: "به جای اين‌که از من بخواهيد تا اعتصاب را بشکنم، از آنان بخواهيد به اين حبس‌های غيرقانونی پايان دهند." وی گفت: "من تا شهادت ايستاده‌ام."

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark